Produkty

V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora môže projekt, resp. časť projektu - statika obsahovať:   - konzultačnú časť (autorský dozor, obhliadka pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby a iné) - celkovú statiku stavby pre štúdiu,...
Do tejto kategórie sa radía obhliadky, konzultácie, posudky iba niektorých prvkov, špecifické posudky, nedeštruktívne terénne skúšky: zamerania stavby, zistenie pevnosti betónu, meranie vlhkoti, teploti miestnosti, materiálov, meranie rýchlosti vetra, odtrhové a výťahové skúšky kotiev...
Čoraz častejšie sa stáva, že stavebník šetrí náklady na stavbe na úkor kvality stavby (niekedy je toto šetrenie úmyselné a inokedy neúmyselné spôsobené zmenou v projekte, ktorá nebola prekonzultovaná s projektantom). Takéto zmeny voči projektu vedú k poruchám, ktoré sa objavujú hneď pri výstavbe,...
V závislosti od požiadaviek investora, či projektanta môže projekt, resp. časť projektu - geológia,geotechnika obsahovať:   - Inžiniersko-geologické posudky základovej pôdy. - Inžiniersko-geologické prieskumy. - Pri poruchách stavieb - odborné inžiniersko-geologické posudky. - Rizikovú...
V závislosti od stupňa projektu a požiadaviek investora komplexná projektová dokumentácia obsahuje projekty:   - architektúra, stavebná časť - statika - elektroinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody, bleskozvod - plynoinštalácie - prípojka, vnútorné rozvody - zdravotechnika -...
Častokrát sa stretávame so situáciou, kedy vytvárame projekt s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie stavby. V takom prípade je potrebné k stavebnému povoleniu doložiť aj projekt organizácie dopravy. Je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť prerokovania projektu organizácie dopravy s...
V spolupráci so statikom so zameraním na mestské komunikácie vieme vyhotoviť projekt komunikácií, parkovísk....
Na to, aby bolo stavebné dielo v "poriadku" ešte pred jeho užívaním, nestačí iba ekonomicky výhodný a spoľahlivý projekt, ani šíkovný stavebník, ale aj inžiniering okolo toho diela. V spolupráci s odporníkmi s dlhoročnou praxou Vám ponúkame aj službu, ktorá Vám uľahčí úradné vybavovanie ohľadom...
Materiál: betón, železobetón, murivo, kameň Spolu s posudkom zásah do nosných/nenosných stien Vám vieme ponúknuť realizáciu zásahu (stavebné otvory v stenách/doskách, odstránenie steny, drážky pre rozvody inžinierskych sietí…) v rozsahu vŕtanie a rezanie + odvoz sute na...
Partnersgroup SK- finančné služby INAK     Mnoho mladých ľudí sa v dnešnej dobe musí zadĺžiť, aby niečo dosiahli. Staršie generácie si zasa nevedia a ani nemôžu užiť dôstojný dôchodok. Prečo sa neporadiť s niekym, kto nám v tejto veci môže pomôcť a vie nám...

Dôležité

16.03.2020 08:00
Milí priateľia a zákazníci.   Vzhľadom na situáciu spojenú s vírusom COVID 19, Vás chceme informovať o opatreniach pri výkone naších služieb súvisiacich s obhliadkou/ konzultáciou na stavbách.  Nehovoriac o dodržiavaní platných noriem a technologických predpisov, bezpečnostných smerníc...
01.01.2019 00:00
Možnosti komunikácie s nami najdete TU. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Prostredníctvom kontaktného formulára, emailom, telefonicky alebo osobne sa Vám budeme snažiť poskytnúť práve to, čo potrebujete. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť.
01.10.2014 00:00
Preto, aby som Vám dokázal ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, je Váš názor dôležitý. Ak máte otázky / návrhy / pripomienky neváhajte ich napísať v diskusnom fóre Otázky a odpovede  (spodná časť stránky) a ja sa budem  snažiť odpovedať / zapracovať / prispôsobiť...

Kontaktujte nás