ConsultingPB s.r.o., v zastúpení Ing. Petrom Barczim,

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., vložka číslo: 119329/B

 

        Naším primárnym zameraním je projekčná a konzultačná činnosť v statike stavieb, avšak v spolupráci s odborníkmi ostatných profesií Vám radi pomôžeme v širokej škále služieb v stavebníctve. Príkladom môže byť viacero zrealizovaných projektov:

 

Projekcia:

od 2017

 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov + dizajn interiéru (architektúra, statika, realizácia búracích úprav + rezanie betónu, muriva)
 • projekty RD, polyfunkčných, priemyselných objektov od štúdie až po realizáčnú projektovú dokumentáciu (architektúra, statika)
 • posudky porúch a sanácii, posudky únosnosti konštrukčných prvkov historických stavieb, novostavieb (statika)
 • oporné konštrukcie (architektúra, statika, geotechnika)
 • osadenie žeriavov na staveniskách (statika, geotechnika)
 • oceľové/ betónové chráničky potrubí s veľkým priemerom pod vysoko namáhanými konštrukciami (statika, geotechnika)
 • projekčné práce v priemyselnom parku TT (všetky profesie, vybavenie stavebných povolení, dohľad na stavbách)
 • stanové skladové haly (statika)
 • posudky svetelných reklám no podujatiach s veľkým výskytom osôb (statika)
opelastraGA277DS
 

Konzultácia:

od 2017

 • autorský dozor, investorský dozor
 • obhliadky a konzultácie na mieste stavby pre rôzne účely (pred/ po kúpe nehnuteľnosti, zhodnotenie porušení konštrukcie, možností rekonštrukcie a iné)
 • konzultácie v ateliéry pre účely efektívnej prípravy projektovej dokumentácie
 • oponentská činnosť pre SvF STU BA
 

Realizácia:

od 2017

 • Realizácia zásahov do panelových/murovaných domov vo viacerých mestách (rezanie betónu, muriva)

 

Ing. Peter Barczi

 

        V súčasnosti pôsobím  ako statik, projektant (SZČO od roku 2012). So svojím zameraním sa zaoberám nosnými konštrukciami stavieb z rôznych stavebných materiálov – murované, betónové, oceľové, drevené alebo kombinované. Dlhoročné skúsenosti v oblasti projekcie aktuálne využívam v prospech úspešného vypracovania požiadaviek investora.

 

2017

 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Hlohovec, Trnava, Bratislava (statika)
 • RD Zohor (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď,Senica, Bratislava (statika)
 • Sanácia RD Unín (statika)
 • RD Dolná Streda (statika)
 • RD Sereď (statika)
 • Obslužná lávka štrkovňa (statika)
 • Hala Pezinok (statika, geotechnika)
 • RD Trnava (statika)
 • RD Opoj (statika)
 • Detské ihrisko BA (statika)
 • Polyfunkčný dom TT (statika)
 • Sanácia porúch hala Martin (statika)
 • Krov RD Untersiebenbrunn (statika)
 • Oporný múr Rača (statika)
 • Lesopark Piešťany (statika)
 • Obnova OOPZ Sereď, Piešťany (statika)
 • Zásahy do objektov letisko BA (statika)

 

2016

 • Oplotenie priemyselného areálu Trnava (statika)
 • RD Kostolište (statika)
 • Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jarok (statika)
 • Búracie práce múzeum holokaustu Sereď (statika)
 • Modernizácia obecného domu dostavba a zateplenie, Kvetoslavov (statika)
 • Osadenie serverovne v objekte, Trnava (statika)
 • RD Siladice (statika)
 • RD Dolná Streda (statika)
 • Stavebné otvory v priemyselných halách Trnava (statika)
 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Hlohovec, Trnava, Bratislava (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď, Bratislava (statika)
 • Sanácia RD Koliba (statika)
 • Stavebná jama - Rezidencia Slavín (statika)
 • Sociálne byty Močenok (statika)
 • Dopravníkový tunel štrkovňa Veľké Úľany (statika)
 • Príprava a spracovanie jačmena – sladovňa, Mlynica-Poprad (statika)
 • RD Stredný Čepeň (statika)
 • stropná doska Kitsse (statika)
 • oporné konštrukcie OC Strakonice (statika, geotechnika)
 • sanácia RD Piešťany (statika)
 • rekonštrukcia budov Duslo Šaľa (statika)
 • stavebné objekty na plynovode Sereď (statika)
 • rekreačná chata Patince (statika)
 • oporné múry Svetý Jur (statika, geotechnika)
 • RD BA Vrakuňa (statika)
 • Strešná konštrukcia RD BA-Karlova Ves (statika)
 • RD Banská Bystrica (statika)

 

2015

 • sanácia pilót Jablonovce (geotechnika)
 • stavebné objekty na plynovode projektu Južné Mesto (statika)
 • posudky zásahov do panelových/murovaných domov Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava, Bratislava (statika)
 • garáž vo svahu Devín (statika, geotechnika)
 • krov RD Žirany (statika)
 • rekonštrukcia RD Šintava (statika)
 • Skladové haly Sereď (statika)
 • RD Jelenec (statika)
 • Megaboardy, bilboardy, svetelné a reklamné tabule Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava, Bratislava (statika)
 • krov RD Dolná Streda (statika)
 • RD Rišňovce (statika)
 • Stavebné objekty na horúcovodnej prípojke (statika)
 • Poruchy na polyfunkčnom objekte Galaxia (statika)
 • Vila Dunajská Lužná (statika)
 • Strojovňa vysokotlakovej umyvárne Košúty (statika)
 • Rekonštrukcia strechy výrobných hál Knauf Insulation Nová Baňa (statika)
 • Oceľové regále, mobilné koše, oceľová konštrukcia stroja na viazanie ocele v oceliarni Kőnigfrankstahl (statika)
 • Prístrešok Chorvátsky Grob (statika)
 • Sanácia zosuvu svahu Žiar nad Hronom (statika, geotechnika)
 • krov RD Modra (statika)
 • malá veterná elektráreň (statika)
 • krov RD Dunajská Streda (statika)
 • oceľové vstavky priemyselnej haly Trnava (statika)
 • sanácia základov RD Sereď (statika)
 • polyfunkčný objekt Sereď (statika)
 • poruchy RD Malé Leváre (statika)
 • vila Nitra (statika)
 • RD Nitra (statika, geotechnika)
 • RD Kajal (statika, geotechnika)
 • RD BA Vajnory (statika)
 • Rekonštrukcia ČOP Partizánske (statika)

 

2014

 • rekonštrukcia drevodomu Koliba-BA (statika)
 • posudok zásahov do panelových domov Sereď (statika)
 • RD Sereď (statika)
 • sanácia RD zo začiatku 19.stor. Jablonové  (statika)
 • štúdie realizovateľnosti: hala Dolná Streda, Tesco expres Bratislava, hala Žitný Ostrov
 • RD Bratislava (statika)
 • posudok zásahov do murovaných domov Sereď (statika)
 • bytovka Stupava (statika)
 • posudky striech  - výmena strešnej krytiny/ resp. celej strešnej konštrukcie (statika)
 • bytová výstavba Staré Grúnty (statika)
 • oceľové konštrukcie prístrojov priemyselnej haly (statika)
 • alternatívne zakladanie rezidencia Slavín (statika)
 • RD Veľká Mača (statika)
 • modernizácia a prístavba haly Dolná Streda (statika)
 • statické posudky poškodenie RD Bratislava (statika)
 • posudok zásahov do panelových domov Trnava (statika)
 • zakladanie drevenej vyhliadky Čunovo (geotechnika)
 • posudok zásahov do murovaných domov Bratislava (statika)

 

2013

 • redukcia nákladov pri zakladaní Rezidencia Machnáč (statika)
 • výkresy výstuže, výkresy tvaru pre RD, kontrola výkresov výstuže, dimenzovanie iba niektorých prvkov
 • posudok bytového domu - rekonštrukcia bytu na prízemí - Sereď (statika)
 • sanácia svahu Rákoš (geotechnika)
 • posudoky rodinných domov Sereď - rekonštrukcie (statika)
 • zmena stavby a účelu jej využívania - hala BA (statika)
 • mostné objekty Rotterdam (formwork, reinforcement) - spolupráca s VCE (Vienna Consulting Engineers)
 • základy depo hlavná stanica BA  (statika,geotechnika)
 • poschodový dvojdom Veľký Biel  (statika)
 • rodinný dom Badín (statika)
 • obhliadka, zameranie, určenie objemu a postupu búracích prác RD Most pri Bratislave (statika)
 • železobetónová hala Sereď (statika)
 • drevená hala Kvetoslavov (statika)
 • oceľový prístrešok letisko BA (statika)
 • billboardy - statické aj mobilné  (statika)
 • zameranie stavby RD Bratsilava, zakreslenie a vyhotovenie projektu pre nadstavbu (statika)
 • významná obnova RD Podkozince zo začiatku 19.stor  (statika)
 • štúdie realizovateľnosti: hala Šamorín

 

2012

 • tvorba výkresov tvaru Mlyny Nitra
 • 2 podlažná bytovka so suterénom Chorvátsky Grob (statika)
 • rekonštrukcia garáže s prístreškom Sereď (architektúra + statika)
 • autosalón Šintava (statika)
 • sanácia plynovodu Nová Baňa (geotechnika)
 • zosilnenie základov sila Leopoldov (geotechnika)
 • sanácia RD Šintava (statika)
 • Twincity Bratislava (štúdia, statické modely)
 • bytovky Staré Grunty (vystužovanie schodísk, dosiek)
 • oceľová hala Sereď (statika)
 • RD Bratislava (statika)
 • rekonštrukcia RD v Ivánke pri Dunaji (statika)
 • redukcia nákladov pri zakladaní OC Bory – BA Lamač (statika)
 •  

        V stavebníctve som sa začal orientovať už hneď po skončení stredoškolského štúdia (2006), kedy som pracoval ako konzultant a obchodný zástupca pre projekty krovov a strešných krytín. Neskôr som svoje vedomosti obohacoval o zakladanie a osadenie plastových, či betónových bazénov.

        Počas vysokoškolského štúdia na stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore IKDS (inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) som svoje vedomosti získaval v oblasti realizácie a aj projekcie.

 

Realizácia:

Majster, stavbyvedúci v zácviku – Cesty Nitra a.s. (2009)

 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Telince – Tajná
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefanovičová – Dolný Taráň
 • rekonštrukcia miestnej komunikácie Mojmírovce
 • rekonštrukcia rýchlostnej cesty R1 – Váhovský most – Vlčkovce
 • výstavba, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v okolí galérie Mlyny Nitra
 • realizácia spodnej stavby viacúčelového ihriska

 

Projekcia:

Statik, projektant – IDO Hutný projekt a.s. (2012)

 • projektovanie oceľových prvkov Mochovce  - dostavba 3 .a 4. bloku

 

Školské práce:

 • bakalárska práca: Analýza osových síl a premiestnení na priestorovom priehradovom oblúkovom nosníku
 • diplomová práca: Vplyv horninového prostredia na deformácie nadložia pri tunelovaní

 

Dôležité

16.03.2020 08:00
Milí priateľia a zákazníci.   Vzhľadom na situáciu spojenú s vírusom COVID 19, Vás chceme informovať o opatreniach pri výkone naších služieb súvisiacich s obhliadkou/ konzultáciou na stavbách.  Nehovoriac o dodržiavaní platných noriem a technologických predpisov, bezpečnostných smerníc...
01.01.2019 00:00
Možnosti komunikácie s nami najdete TU. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Prostredníctvom kontaktného formulára, emailom, telefonicky alebo osobne sa Vám budeme snažiť poskytnúť práve to, čo potrebujete. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred dohodnúť.
01.10.2014 00:00
Preto, aby som Vám dokázal ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, je Váš názor dôležitý. Ak máte otázky / návrhy / pripomienky neváhajte ich napísať v diskusnom fóre Otázky a odpovede  (spodná časť stránky) a ja sa budem  snažiť odpovedať / zapracovať / prispôsobiť...

Kontaktujte nás

História projektu

Webová prezentácia bola vytvorená za účelom skvalitnenia ponúkaných projekčných prác a komfortnejšej prístupnosti k informáciám. Krátkym oboznámením s našou prácou a s naším individuálnym prístupom ku každému Vášmu projektu Vám chceme zabezpečiť kvalitne a efektívne vykonanú prácu pri riešení Vaśích požiadaviek.